Kebumen News Berita features Budaya Kebumen dan sekitarnya

22 Januari 2016

Ora Kudu Nunggu Dana, Kesenian Liwat DKD Tetep Kudu Mlaku Sebaene

Filed under: Penginyongan — Tag: , , — kebumenn @ 9:20 pm

Kebumen – Manggen ing pendopo griya dinas Bupati Kebumen acara pangekahan nglajeng khidmat. pangera Dewan Kesenian Daerah Kebumen (DKD) ngagem ageman seragam cemeng-cemeng dipunpepaki rantai ing sak uga kancing rasukan arupi jene, ngagem peci cemeng nyaris nyameni seragam Betawi niki majeng setunggal palih setunggal kala dipuntimbali naminipun dening pambekta acara. mboten dangu Penjabat Bupati Kebumen Arif Iriyanto, sak majeng maosaken naskah pangekahan ingkang berisi ujar pangera konjuk nglestantunaken seni uga budaya ing Kabupaten Kebumen.

Saksampune dipunkekahaken piyambake sedaya dipunsukani ucapan wilujeng saking para pejabat uga tamu ulem-ulem. Acara dipunlajengaken kaliyan sambutan Bupati. “Saksampune kula ningal konjuk taun niki (2016) pancen mboten enten anggaran saking APBD konjuk Dewan Kesenian Daerah. Paling gelis badhe dipunurun rembugaken konjuk anggaran ewah-ewahan, punika menawi disetujui DPRD” sanjang Arif. “Nanging senaos tanpa dana, kula ngajeng-ajeng DKD tetap beraktifitas sabaenipun, uga kula sacara khusus nyukani apresiasi majeng kekedadosanan DKD lebet mengawal lomba pendalangan uga dados juara 1, 2 uga juara harapan 1 ing perlombaan dalang tingkat Jawi madya ingkang dipun gelar ing Banjarnegara.” Sambetipun.

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

Powered by WordPress