Ora Kudu Nunggu Dana, Kesenian Liwat DKD Tetep Kudu Mlaku Sebaene

Kebumen – Manggen ing pendopo griya dinas Bupati Kebumen acara pangekahan nglajeng khidmat. pangera Dewan Kesenian Daerah Kebumen (DKD) ngagem ageman seragam cemeng-cemeng dipunpepaki rantai ing sak uga kancing rasukan arupi jene, ngagem peci cemeng nyaris nyameni seragam Betawi niki majeng setunggal palih setunggal kala dipuntimbali naminipun dening pambekta acara. mboten dangu Penjabat Bupati Kebumen …